22款GS3 POWER正式上市 售价 8.48万起

22款GS3 POWER正式上市 售价 8.48万起

2022年4月7日,2022款GS3 POWER以“劲省担任 焕新登场”为主题正式上市 ,新车在造型、智联 、安全等方面焕新进级。本次上市共推出8.48万235T手动劲酷版,8.88万AT劲爽版,9.38万AT劲享版以及10.28万AT劲智版 ,为敢于自我激励,勇于寻求更高方针的“上劲青年”,带来8万级黄金动力SUV新选择。

外不雅方面:以黄色装饰件包孕格栅条幅(一条)、轮毂、翼子板等部位 。此“皓月灰车身+黄色装饰件”配色方案代替原“皓月灰车身+红色装饰件”方案。

车身尺寸 :4350妹妹*1825妹妹*1660 / 1685(含行李架) ,轴距:2560妹妹

动力总成:传祺第三代270T策动机 、爱信6速手自一体变速箱,底盘体系 :前麦弗逊式自力吊挂 / 后扭力梁吊挂,同级领先8.7S百千米加快

 全新传祺第三代1.5TGDI策动机 ,结合博世、博格华纳、舍弗勒等世界级团队,周全技能进级,接纳GCCS燃烧节制专利技能等 ,使患上策动机各项参数以及机能指标获得充实优化 ,热效率高达36%,统筹高机能的同时降低油耗以及排放,晋升NVH机能。

全系标配博世ESP 9.3体系 ,配备HHC上坡辅助 、HDC下坡辅助等“14位一体”自动安全,及时计较并监控车辆的状况,让驾驶更智能 ,具备卓着安全性

新车接纳7英寸彩色TFT液晶仪表,表盘接纳半透黑膜质料,模仿10.25吋全液晶显示屏显示效果 ,具备精良的熄屏状况下一体黑效果 。为驾驶员提供所需的车辆运行参数、妨碍、里程等信息,及时更新整车状况数据显示(驻车/行车等),及与中控屏的交互信息。

内饰方面:新增与影豹内饰同色的活气黄配色 ,将安全带调解为黄色。

据相识,2017年,传祺GS3正式面世 ,依附高性价比 、高实用性 ,广受消费者接待,几度名列自立品牌小型SUV销量榜前茅 。2020年10月,广汽传祺继承以用户群需求为起点 ,聚焦强动力、强智联,将传祺GS3焕新进级为传祺GS3 POWER,在外不雅、内饰 、动力 、智联、安全等方面实现周全进级 ,广受消费者青睐,自上市以来,累计销量冲破27万辆。

 值患上存眷的是在2021年3月 ,GS3 POWER新添入门级配置版本,8万级270T主动劲爽版,为进一步降低购车门坎 ,现如今仍旧是加量不加价,更经济实用,为泛博消费者带来更具性价比的选择。

【读音】:

2022nián 4yuè 7rì ,2022kuǎn GS3 POWERyǐ “jìn shěng dān rèn huàn xīn dēng chǎng ”wéi zhǔ tí zhèng shì shàng shì ,xīn chē zài zào xíng 、zhì lián 、ān quán děng fāng miàn huàn xīn jìn jí 。běn cì shàng shì gòng tuī chū 8.48wàn 235Tshǒu dòng jìn kù bǎn ,8.88wàn ATjìn shuǎng bǎn ,9.38wàn ATjìn xiǎng bǎn yǐ jí 10.28wàn ATjìn zhì bǎn ,wéi gǎn yú zì wǒ jī lì ,yǒng yú xún qiú gèng gāo fāng zhēn de “shàng jìn qīng nián ”,dài lái 8wàn jí huáng jīn dòng lì SUVxīn xuǎn zé 。

wài bú yǎ fāng miàn :yǐ huáng sè zhuāng shì jiàn bāo yùn gé shān tiáo fú (yī tiáo )、lún gū 、yì zǐ bǎn děng bù wèi 。cǐ “hào yuè huī chē shēn +huáng sè zhuāng shì jiàn ”pèi sè fāng àn dài tì yuán “hào yuè huī chē shēn +hóng sè zhuāng shì jiàn ”fāng àn 。

chē shēn chǐ cùn :4350mèi mèi *1825mèi mèi *1660 / 1685(hán háng lǐ jià ),zhóu jù :2560mèi mèi

dòng lì zǒng chéng :chuán qí dì sān dài 270Tcè dòng jī 、ài xìn 6sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng ,dǐ pán tǐ xì :qián mài fú xùn shì zì lì diào guà / hòu niǔ lì liáng diào guà ,tóng jí lǐng xiān 8.7Sbǎi qiān mǐ jiā kuài

 quán xīn chuán qí dì sān dài 1.5TGDIcè dòng jī ,jié hé bó shì 、bó gé huá nà 、shě fú lè děng shì jiè jí tuán duì ,zhōu quán jì néng jìn jí ,jiē nà GCCSrán shāo jiē zhì zhuān lì jì néng děng ,shǐ huàn shàng cè dòng jī gè xiàng cān shù yǐ jí jī néng zhǐ biāo huò dé chōng shí yōu huà ,rè xiào lǜ gāo dá 36%,tǒng chóu gāo jī néng de tóng shí jiàng dī yóu hào yǐ jí pái fàng ,jìn shēng NVHjī néng 。

quán xì biāo pèi bó shì ESP 9.3tǐ xì ,pèi bèi HHCshàng pō fǔ zhù 、HDCxià pō fǔ zhù děng “14wèi yī tǐ ”zì dòng ān quán ,jí shí jì jiào bìng jiān kòng chē liàng de zhuàng kuàng ,ràng jià shǐ gèng zhì néng ,jù bèi zhuó zhe ān quán xìng

xīn chē jiē nà 7yīng cùn cǎi sè TFTyè jīng yí biǎo ,biǎo pán jiē nà bàn tòu hēi mó zhì liào ,mó fǎng 10.25duò quán yè jīng xiǎn shì píng xiǎn shì xiào guǒ ,jù bèi jīng liáng de xī píng zhuàng kuàng xià yī tǐ hēi xiào guǒ 。wéi jià shǐ yuán tí gòng suǒ xū de chē liàng yùn háng cān shù 、fáng ài 、lǐ chéng děng xìn xī ,jí shí gèng xīn zhěng chē zhuàng kuàng shù jù xiǎn shì (zhù chē /háng chē děng ),jí yǔ zhōng kòng píng de jiāo hù xìn xī 。

nèi shì fāng miàn :xīn zēng yǔ yǐng bào nèi shì tóng sè de huó qì huáng pèi sè ,jiāng ān quán dài diào jiě wéi huáng sè 。

jù xiàng shí ,2017nián ,chuán qí GS3zhèng shì miàn shì ,yī fù gāo xìng jià bǐ 、gāo shí yòng xìng ,guǎng shòu xiāo fèi zhě jiē dài ,jǐ dù míng liè zì lì pǐn pái xiǎo xíng SUVxiāo liàng bǎng qián máo 。2020nián 10yuè ,guǎng qì chuán qí jì chéng yǐ yòng hù qún xū qiú wéi qǐ diǎn ,jù jiāo qiáng dòng lì 、qiáng zhì lián ,jiāng chuán qí GS3huàn xīn jìn jí wéi chuán qí GS3 POWER,zài wài bú yǎ 、nèi shì 、dòng lì 、zhì lián 、ān quán děng fāng miàn shí xiàn zhōu quán jìn jí ,guǎng shòu xiāo fèi zhě qīng lài ,zì shàng shì yǐ lái ,lèi jì xiāo liàng chōng pò 27wàn liàng 。

 zhí huàn shàng cún juàn de shì zài 2021nián 3yuè ,GS3 POWERxīn tiān rù mén jí pèi zhì bǎn běn ,8wàn jí 270Tzhǔ dòng jìn shuǎng bǎn ,wéi jìn yī bù jiàng dī gòu chē mén kǎn ,xiàn rú jīn réng jiù shì jiā liàng bú jiā jià ,gèng jīng jì shí yòng ,wéi fàn bó xiāo fèi zhě dài lái gèng jù xìng jià bǐ de xuǎn zé 。

亚博登录主页-亚博网站首页

  • 分享


上一篇:纯电微轿科莱威,让家庭出行再也不思量成本 下一篇:全系7座结构,顶配售价10.28万,宝骏730体现怎样?

发表评论